Investigating the Effects of Different Model Based Inquiries on Students’ Science Achievement, Scientific Process Skills and Motivation

Tuğba Geçgil, Hakan Akçay
326 71

Abstract


Bu araştırmada Model Tabanlı ve Argümantasyon Destekli Model Tabanlı Sorgulama yöntemlerinin kullanılmasının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin ses konusu ve özelliklerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi güncel bilgilere göre incelenmiştir. Müfredat. Karma araştırma deseninin kullanıldığı araştırmaya bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 77 öğrenci katılmıştır. Yarı deneysel çalışmada iki deney ve bir kontrol grubu kullanılmıştır. Dersler, birinci deney grubunda argümantasyonla desteklenen modele dayalı sorgulama yöntemine göre, ikinci deney grubunda modele dayalı sorgulama yöntemine göre, kontrol grubunda ise mevcut müfredata göre işlenmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla ön test ve son test olarak başarı testleri, bilimsel süreç becerileri testleri ve motivasyon ölçekleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler Tek Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanılarak analiz edildi. Elde edilen sonuçlara göre Model Tabanlı ve Argümantasyon Destekli Model Tabanlı Sorgulama yöntemlerinin öğrenci başarısı ve motivasyonu açısından mevcut müfredattan önemli ölçüde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede Argümantasyon Destekli Model Tabanlı Sorgulama yönteminin Model Tabanlı Sorgulama yöntemine göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Keywords


Model based inquiry, Argumentation, Science education

Full Text:

PDF

References


Gecgil, T. & Akcay, H. (2024). Investigating the effects of different model based inquiries on students’ science achievement, scientific process skills and motivation. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST), 12(3), 707-724. https://doi.org/10.46328/ijemst.3997
DOI: https://doi.org/10.46328/ijemst.3997

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

 

 
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Editors: Mack Shelley & Ismail Sahin

Place of Publication: Turkey & Name of Publisher: Ismail Sahin

ISSN: 2147-611X (Online)